Štátna filharmónia Košice

18. 4. 2024
štvrtok 10:00
Verejná generálka 18. 4. 2024
Dom umenia - Koncertná sála
Košice
0 / 794
18. 4. 2024
štvrtok 19:00
MÁ VLAST (A)
Dom umenia - Koncertná sála
Košice
0 / 844
25. 4. 2024
štvrtok 19:00
BEETHOVENOVA PASTORÁLNA (B)
Dom umenia - Koncertná sála
Košice
352 / 780
9. 5. 2024
štvrtok 19:00
SÓLO PRE MARIMBU (A)
Dom umenia - Koncertná sála
Košice
342 / 780
16. 5. 2024
štvrtok 19:00
ZÁVEREČNÝ KONCERT 55. SEZÓNY (A)
Dom umenia - Koncertná sála
Košice
314 / 780
21. 5. 2024
utorok 19:00
KHJ - BELFIATO QUINTET (Komorný koncert)
Východoslovenská galéria
Košice
111 / 120
28. 5. 2024
utorok 19:00
KHJ - JÁN BOGDAN SÓLO (Komorný koncert)
Dom umenia - Foyer
Košice
121 / 140
4. 6. 2024
utorok 19:00
KHJ - SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho
Košice
221 / 240
9. 6. 2024
nedeľa 19:00
KHJ - LABUTIA PIESEŇ (Inscenovaný koncert)
Dom umenia - Koncertná sála
Košice
328 / 413
26. 6. 2024
streda 19:00
FILMOVÁ HUDBA (M)
Dom umenia - Koncertná sála
Košice
389 / 692