Štátna filharmónia Košice

21. 5. 2024
utorok 19:00
KHJ - BELFIATO QUINTET (Komorný koncert)
Východoslovenská galéria
Košice
50 / 120
23. 5. 2024
štvrtok 19:00
KHJ - SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER
Dom umenia - Koncertná sála
Košice
489 / 708
28. 5. 2024
utorok 19:00
KHJ - JÁN BOGDAN SÓLO (Komorný koncert)
Dom umenia - Foyer
Košice
50 / 140
30. 5. 2024
štvrtok 19:00
KHJ - BRUCKNER 200
Dom umenia - Koncertná sála
Košice
401 / 702
4. 6. 2024
utorok 19:00
KHJ - SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho
Košice
159 / 240
6. 6. 2024
štvrtok 19:00
KHJ - DVOŘÁKOV HUSĽOVÝ KONCERT
Dom umenia - Koncertná sála
Košice
390 / 708
9. 6. 2024
nedeľa 19:00
KHJ - LABUTIA PIESEŇ (Inscenovaný koncert)
Dom umenia - Koncertná sála
Košice
216 / 413
13. 6. 2024
štvrtok 19:00
KHJ - VEČER SEVERSKEJ HUDBY
Dom umenia - Koncertná sála
Košice
427 / 708
26. 6. 2024
streda 10:00
Verejná generálka 26. 6. 2024
Dom umenia - Koncertná sála
Košice
230 / 695
26. 6. 2024
streda 19:00
FILMOVÁ HUDBA (M)
Dom umenia - Koncertná sála
Košice
279 / 692